Selamat Datang Ke Exora Blog

Saturday, 22 October 2011

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 1


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 1

MATA PELAJARAN                                   : Sains
KELAS                                                                : Tahun 1 Bestari
MASA                                                          : 1 Jam
BIDANG                                                                : Sains Hayat
TAJUK                                                                  : 4. Tumbuhan
STANDARD KANDUNGAN                
  : 4.2 Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan.
STANDARD PEMBELAJARAN                
   : 4.2.1 Mereka bentuk produk seperti  Penanda buku, potpuri, kolaj dan kraftangan seperti tikar,    topi, penyapu, bakul, ketupat  dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan.  
   1.1 Kognitif:
   Murid dapat menyenaraikan 4 bahan-bahan yang diperbuat dari tumbuhan.
         1.2 Afektif:
  Murid dapat kepuasan daripada rekacipta produk yang mereka  buat sendiri.
         1.3 Psikomotor:
  Murid dapat mereka cipta produk  dengan kemas seperti membuat serunai daripada  daun kelapa.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM         : Kreatif dan inovatif, Bahasa Melayu
KEMAHIRAN PROSES SAINS                    
: Memerhati dan berkomunikasi
NILAI MURNI                                           
  : Bekerjasama , jujur dan berkeyakinan, Berhati-hati dan mencintai alam.
LANGKAH BERJAGA-JAGA                   
: Berhati-hati ketika membuat serunai daun kelapa.
PENGETAHUAN SEDIA ADA                  
: 1.Murid telah kenal pokok kelapa dan tahu kegunaan pokok kelapa        
 2.Murid dapat menceritakan produk yang diperbuat daripada     
    tumbuhan.
    

Langkah

Kandungan

Cara perlaksanaan

Kemahiran Proses Sains/Kemahiran manipulatif Sains/Nilai

Catatan/Impak


Mencungkil idea
( 5 MINIT )

Menarik minat murid
(Membawa bakul berisi gula-gula dan sumi)
1.Asal pembuatan bakul
2.Bahagian pokok yang terlibat
   dalam pembuatan bakul.

1.      Guru membawa bakul rotan yang berisi sumi dan gula-gula.

2.      Guru bersoal jawab dengan murid:
a)      Apakah yang cikgu bawa ini?
b)     Bakul ini dibuat daripada apa?
c)      Bahagian pokok yang  manakah kita gunakan untuk membuat bakul ini?
d)     Selain bakul apa lagi benda lain yang diperbuat daripada tumbuhan?

3.Sekiranya kamu dapat menjawab dengan betul cikgu
   akan memberi gula-gula sebagai ganjaran.


Nilai:
1.Bekerjasama
2. ingin tahu
KPS:
1.Meramal


BBM:
1.Bakul rotan
2.Gula-gula
3.Sumi

LANGKAH 1
(15 Minit)

Penerangan dan berbincangan:

1.Bahan-bahan yang diperbuat dari bahagian-bahagian pokok.

1.      Guru menunjukkan  persembahan dalam powerpoint yang telah disediakan .

2.      Murid disoal tentang apa yang dipersembahkan.

3.      Murid sangat seronok dengan persembahan ini.

4.      Guru kemudian membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahagian –bahagian tumbuhan yang boleh digunakan untuk membuat benda –benda untuk kegunaan harian kita.

Nilai:
1.Bekerjasama
2.Berminat
3.Berdisiplin

KPS:
1.Memerhati
2.Membuat inferens

KBKK:
1.Menganalisis
2.Membuat kesimpulan
BBM:
1.Persembahan power
    point .


LANGKAH 2
(20 Minit)

Membuat serunai daripada daun kelapa.
1.      Daun kelapa
2.      Lidi

3.      Murid di bekalkan satu daun kelapa dan satu lidi yang telah dipotong.
4.      Guru membimbing murid membuat serunai daripada daun kelapa tersebut.
5.      Kemudian setelah serunai itu  siap  guru meminta setiap murid cuba meniupnya .
6.      Murid yang telah berjaya membunyikan serunainya akan diberi ganjaran, manakala murid yang masih belum akan dibantu guru untuk memperbaikinya.
7.      Guru kemudian mengaitkan daun kelapa bukan sahaja boleh dibuat ketupat tetapi juga boleh membuat benda –benda lain seperti serunai ini.

Nilai:
1.Bekerjasama
2.Berdisiplin
3.Berminat

KPS:
1.Memerhati

KMS:
1.Mengendalikan bahan dengan
   betul.
2.Membersihkan semula bahan
   yang digunakan.
BBM:
1.Daun kelapa
2.Lidi


LANGKAH  3
(15 Minit)

Pengukuhan
1.Memadankan produk dengan bahagian –bahagian pokok untuk membuatnya.

1.      Murid kemudian diedarkan lembaran kerja   sebagai latihan pengukuhan .

2.      Murid yang lemah akan diberi pemulihan dan bimbingan individu.


3.      Murid juga diberi latihan dalam buku aktiviti sebagai kerja rumah.

Nilai:
1.Bekerjasama

BBM:
1.Lembaran kerja 1
2. Buku aktiviti sains

LANGKAH 4
(5 Minit)

Penutup
1.Menyebutkan benda-benda
   lain yang diperbuat dari
   pokok.
2.Menanamkan sifat cintakan
   anugerah ciptaan allah  iaitu
   pokok.

1.      Guru bersoal jawab bersama murid:
a)      Apakah kamu seronok belajar hari ini?
b)     Tunjukkan hasil kerja kamu hari ini?
c)      Selain daripada serunai sebutkan semula benda yang boleh kita boleh buat daripada bahagian pokok?
d)     Pada pendapat kamu adakah pokok penting bagi kita ?
e)      Adakah kamu akan menjaga pokok supaya kekal ada di bumi kita?

2.      Kemudian guru menutup pengajarannya dengan lagu “Rasa Sayang Hey”
Nilai:
1.Bekerjasama
2.Berkomunikasi dengan baik
3.Berdisiplin
4. Berminat

BBM:
1.      Lirik l

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More